กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
11
สนทนาท้ายเรือ / Re: หาข้อมูล เรือรบในอดีต ร.ล.พงัน (ลำที่ 2)
« กระทู้ล่าสุด โดย ploy53456 เมื่อ กรกฎาคม 03, 2018, 06:12:03 PM »
น่าสนใจจ้า
12
สนทนาท้ายเรือ / Re: หาข้อมูล เรือรบในอดีต ร.ล.ตองปลิว
« กระทู้ล่าสุด โดย ราชาวานร เมื่อ พฤษภาคม 10, 2018, 09:43:07 AM »
    เรือรบในอดีต ร.ล.ตองปลิว เป็นยังไงค่ะ ฉันก็กำลังหาข้อมูลเช่นกันค่ะ  ฉันสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ   

ปลดประจำการไปแล้วครับ ส่วนประวัติยังไม่ได้ทำรวบรวมไว้ มีเวลาจะหามาให้อ่านกันครับ
13
สนทนาท้ายเรือ / Re: หาข้อมูล เรือรบในอดีต ร.ล.ตองปลิว
« กระทู้ล่าสุด โดย nuning เมื่อ พฤษภาคม 09, 2018, 10:28:11 AM »
    เรือรบในอดีต ร.ล.ตองปลิว เป็นยังไงค่ะ ฉันก็กำลังหาข้อมูลเช่นกันค่ะ  ฉันสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ   
14
ถาม : เงินที่สามารถหักก่อนจ่ายค่าจ้างเข้าบัญชีได้ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ : เงินดังต่อไปนี้สามารถหักก่อนจ่ายลูกจ้างได้
 • เงินที่ลูกจ้างเบิกล่วงหน้า
 • หนี้ที่เกิดจากค่าจัดทำเอกสารที่นายจ้างออกให้ก่อน โดยสามารถหักได้ 10 % ต่อเดือน
 • เงินที่ลูกจ้างยืมไปใช้ก่อน

หมายเหตุ สำหรับเงินยืมที่มีการคิดดอกเบี้ยจะไม่สามารถนำมาหักได้
15
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) / เงินค่าจ้างหมายถึงอะไรบ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย ราชาวานร เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 02:37:44 PM »
ถาม : เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเข้าบัญชีธนาคารรายเดือนให้ลูกจ้างหมายถึงอะไรบ้าง ?
ตอบ : ได้แก่ เงินเดือนและส่วนแบ่งสัตว์น้ำ โดยเมื่่อรวมกันแล้วจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง

  เพิ่มเติม
  • เงินค่าจ้างต้องจ่ายเป็นรายเดือน ไม่สามารถจ่ายเป็นรายวันได้
  • ต้องจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้
  • ควรจ่ายเงินเดือนให้ตรงกันทุกๆเดือน
16
ถาม : หากจับสัตว์น้ำที่ไม่มีรายชื่อใน Logbook จะกรอกอย่างไร จึงจะถูกต้อง ?
ตอบ : ให้ขีดฆ่าชื่อสัตว์ที่ไม่มีแล้วลงรายมือชื่อกำกับ แล้วเขียนชื่อสัตว์น้ำชนิดที่จับได้ลงไปแทน

อ้างอิง : ประกาศ กปม. เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือพานิชย์ พ.ศ. 2561
17
  ถาม : สัตว์น้ำที่ห้ามจับและนำขึ้นเรือประมงมีอะไรบ้าง ?
  ตอบ : หากมีความจำเป็นต้องช่วยชีวิตสัตว์น้ำหวงห้ามสามารถนำขึ้นเรือได้ แต่หากไม่ใช่ ห้ามจับและนำขึ้นเรือโดยเด็ดขาด

  รายชื่อสัตว์น้ำห้ามจับ 13 ชนิด มีดังนี้
  • เต่าทะเลทุกชนิด
  • พะยูน
  • โลมาและวาฬทุกชนิด
  • ปลาฉลามวาฬ
  • กัลปังหาดำทุกชนิด
  • ปะการังแข็งทุกชนิด
  • ปะการังไฟทุกชนิด
  • ปะการังสีฟ้าทุกชนิด
  • ปะการังอ่อนทุกชนิด
  • ดอกไม้ทะเลทุกชนิด
  • หอยมือเสือทุกชนิด
  • หอยสังข์แตร

  อ้างอิง : พรก.ประมง 2558 มาตรา 66 และแก้ไขเพิ่มเติม
18
ถาม : หากลูกจ้างเรือประมงเจ็บป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้กี่วัน ใน 1 ปี ?
ตอบ : ลูกจ้างเรือประมงมีสิทธิลาป่วยตามจริงได้ 30 วันตามกฏหมาย ซึ่งหากไม่เกินจำนวนวันดังกล่าวยังได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆ โดยการนับวันใน 1 รอบปี ให้เริ่มนับวันแรกตั้งแต่วันในการทำสัญญาจ้าง
19
ถาม : หากต้องการแก้ไขสัญญาจ้าง จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : เมื่อมีการแก้ไขสัญญาจ้างในสัญญาฉบับเดิม ให้ทำการขีดฆ่าข้อความและเซ็นชื่อกำกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง หรือ จะทำสัญญาจ้างฉบับใหม่แต่ต้องแนบสัญญาจ้างฉบับเดิมมาให้ตรวจด้วย
20
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) / เวลาพักลูกจ้างในทะเลต้องเขียนอย่างไร
« กระทู้ล่าสุด โดย ราชาวานร เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 04:25:11 PM »
ถาม : จะต้องเขียนลงเวลาพักลูกจ้างประมงในทะเลอย่างไร ?
ตอบ :
  การเขียน
  • ให้เขียนไม่ตรงกับเวลาทำการประมง เทียบกับเวลาใน Fishing Logbook ยกเว้น นายท้ายกับช่างเครื่อง
  • ในหนึ่งวันต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และ หากทำงานต่อเนื่องหลายวัน ในหนึ่งสัปดาห์ต้องมีเวลาพักรวมไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8