⇧ เกร็ดความรู้ทั่วไป
การทาสีแดงภายในห้องเรือรบสมัยโบราณ

คนเป็นจำนวนมากประหลาดใจว่า เหตุใดในเรือรบสมัยโบราณที่ทำด้วยไม้ เช่น Constitution จึงทาสีแดงข้างใน เหตุผลที่แท้จริงของเรื่องนี้มีที่มา เนื่องจากเรือรบต้องมีการต่อสู้กันจนเป็นเหตุให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลวงตา ไม่ให้ทหารเห็นเลือดของทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ถนัด จนทำให้เกิดการเสียขวัญ จึงได้ทำการทาสีแดงเพื่อเป็นการพลางสายตานั่นเอง ปัจจุบันนี้ท้องเรือรบบางลำ ก็ยังมีปรากฏทาสีแดงกันอยู่ เช่นเดียวกัน

อ้างอิง
  • หนังสือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทหารเรือ
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide