⇧ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ
เรือหลวงช้าง(ลำที่ 1)
ความเป็นมา

ค้นพบประวัติเกี่ยวกับเรือหลวงช้างลำที่ 1 น้อยมาก เท่าที่หาข้อมูลได้ เป็นเรือลำเลียงที่ใช้งานอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2445 - 2505 และพบว่าเป็นเรือที่เข้าช่วยเหลือเรือหลวงธนบุรี หลังจากการรบที่เกาะช้าง จ.ตราด ดังนี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2484 เวลา 9.50 น. เรือหลวงช้าง ภายใต้การบังคับบัญชาของเรือเอกสนิท อังกินันท์ ได้นำเรือเข้าช่วยดับไฟที่ไหม้อยู่อย่างหนักบนเรือหลวงธนบุรี แต่ไม่ค่อยได้ผล เพราะสายสูบน้ำผ้าใบยาวไม่พอที่จะลากหัวสูบไปฉีดให้ถึงห้องต่างๆ ภายใต้ดาดฟ้าเรือได้ เรือหลวงช้างจึงเปลี่ยนวิธีเป็นทำการลากจูงเรือหลวงธนบุรีไปพลางพร้อมทั้งทำการดับไฟในเรือไปด้วย แต่ก็ยังไม่ได้ผลอีก เมื่อเห็นหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ผู้บังคับการเรือหลวงช้างจึงตัดสินใจจูงเรือหลวงธนบุรีให้ไปเกยตื้นที่บริเวณแหลมงอบ จนเวลา 11.30 น. เรือหลวงธนบุรีถูกจูงมาถึงเขตน้ำตื้น และไม่สามารถลากจูงต่อไปได้ ต้นเรือเรือหลวงธนบุรีจึงสั่งให้ลำเลียงทหารบาดเจ็บลงเรือหลวงช้าง แล้วให้สละเรือใหญ่ ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและทหารเรือส่วนหนึ่งยังคงพยายามดับไฟในเรือหลวงธนบุรีต่อไป แต่ไม่สำเร็จ ในที่สุดเรือหลวงธนบุรีก็จมลงเมื่อเวลา 16.40 น. โดยจมไปทางกราบเรือทางขวา เสาทั้งสองเอนจมลงไป กราบซ้ายและกระดูกงูกันโคลงโผล่อยู่พ้นน้ำ

อ้างอิง
  • https://th.wikipedia.org
  • http://www.thaifighterclub.org
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide