⇧ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ
เรือหลวงเกล็ดแก้ว(ลำที่ 1)
ความเป็นมา

เรือหลวงเกล็ดแก้ว เป็นเรือประเภทเรือลำเลียง เดิมมีชื่อว่า เรือหลวงบริพารพาหน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือหลวงเกล็ดแก้ว เมื่อ 3 ธ.ค. 2484

คุณลักษณะของเรือ
 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือลำเลียง
  • ขึ้นระวางประจำการ 2 พ.ย. 2479
  • ปลดประจำการ 20 ธ.ค. 2503
  • ผู้สร้าง อู่ Bangkok Dock Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ Bangkok Dock company (1957) Limited.)
 •  
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 28.35 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.20 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 6 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 10 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 123.40 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด ที่ 10 นอต 1,200 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 15 นาย
 •  
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5 สูบ กำลัง 300 แรงม้า
อ้างอิง
 • http://www.navy.mi.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.