⇧ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ
เรือหลวงลาดหญ้า(ลำที่ 2)
ความเป็นมาของโครงการ

ทร.ไทยได้รับมอบเรือกวาดทุ่นระเบิดจำนวน 4 ลำ จาก ทร.สหรัฐ ฯ ตามข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือทางทหาร ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงลาดหญ้า(MSC-297) เรือหลวงท่าดินแดง(MSC-301) เรือหลวงบางแก้ว(MSC-303) และเรือหลวงดอนเจดีย์(MSC-313) ในช่วงปีระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2508 ซึ่งเรือทั้งหมดเป็นเรือในชุด MSC-294 class ของ ทร.สหรัฐ ฯ (เรือในชุดมีหมายเลขตั้งแต่ MSC-294 ถึง MSC-325)โดย ทร.ไทยในขณะนั้น ได้กำหนดให้หมายเลขเรือหลวงลาดหญ้า เป็นหมายเลข 5

คุณลักษณะของเรือ
 • ทั่วไป
  • หมายเลข 5
  • ไทยรับมอบ 21 พ.ย. 2506
  • ขึ้นระวางประจำการ 14 ธ.ค. 2506
  • ปลดประจำการ 31 พ.ค. 2537
  • ผู้สร้าง Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay สหรัฐอเมริกา
 •  
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 43.50 เมตร
  • ความกว้าง 8.10 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.70 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 10 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 14 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 330 ตัน
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 384 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,000 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 50 นาย
 •  
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Decca 1226
  • โซนาร์ค้นหาทุ่นระเบิด Westinghouse AN/UQS-1D
 •  
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน Oerlikon Mk 4 ขนาด 20 มม. จำนวน 2 กระบอก
 •  
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Detroit Diesel 6V-71 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
อ้างอิง
 • http://www.navsource.org
 • http://www.rtni.org
 • http://www.rtnodd.com
 • http://www.shipbucket.com
 • https://sites.google.com/site/sorawitjomkeeree45376
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.