⇧ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ
เรือหลวงสารสินธุ(ลำที่ 1)
ความเป็นมา

เรือหลวงสารสินธุ ลำที่ 1 เป็นเรือประเภท เรือตรวจการประมง สร้างขึ้นพร้อมกัน 3 ลำ ได้แก่ เรือหลวงสารสินธุ เรือหลวงเทียวอุทก และ เรือหลวงตระเวณวารี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ถูกเครื่องบินอังกฤษยิงด้วยปืนกล จมที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

คุณลักษณะของเรือ
 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือตรวจการประมง
  • ขึ้นระวางประจำการ สมัยรัชกาลที่ 8
  • ปลดประจำการ 25 ก.ค. 2488 ถูกเครื่องบินอังกฤษยิง จมที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
  • ผู้สร้าง กรมอู่ทหารเรือ
  • ระวางขับน้ำ 50 ตัน
เรือในชุดเดียวกัน อ้างอิง
 • http://www.navy.mi.th/dockyard/
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.