⇧ บุคคลในราชนาวีไทย⇧ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2493
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2493
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 48, เตรียมนายเรือ รุ่น 13
อ้างอิง
  • http://www.rtna.ac.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.