⇧ บุคคลในราชนาวีไทย⇧ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2510
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2510
(นักเรียนนายเรือรุ่น 65, เตรียมทหารรุ่น 8)
อ้างอิง
  • http://www.rtna.ac.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.