⇧ บุคคลในราชนาวีไทย
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ (หัวหน้าคณะปฏิวัติ 2 สมัย)

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เกิดเมื่อ 4 มี.ค. พ.ศ. 2458 ที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายแปลก และนางส้มลิ้ม ชลออยู่ สมรสกับคุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่ (สกุลเดิม สหัสสานนท์) ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสอบเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ ในช่วงเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 ในขณะนั้น ท่านเป็นผู้บังคับการเรือหลวงหลวงสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ยิงปืนจากเรือเพื่อป้องกันเรือ ไปยังรถถังของฝ่ายรัฐบาลจนเสียหาย ภายหลังเหตุการณ์ ได้ถูกควบคุมตัวและถูกคุมขังเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่น ๆ ที่สนามกีฬาแห่งชาติด้วย ในช่วงเหตุการณ์วีรกรรมดอนแตง เรือตรวจการณ์ลำน้ำ 123 สังกัด หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงของฝ่ายไทย ถูกยิงจนเกยตื้น มีผู้เสียชีวิตอยู่บนเรือ ทหารลาวยังคงระดมยิงขัดขวางการกู้เรือเพื่อนำศพผู้เสียชีวิตออกมา พลเรือเอก สงัด ฯ ได้บัญชาการด้วยตนเอง และได้กล่าวประโยคอมตะไว้ว่า "ถ้าไม่ได้ศพคืน ก็ต้องเพิ่มศพเข้าไป" จนทำให้ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างสูงในทางการเมือง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท่านเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นผู้นำในการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยท่านไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองครั้ง จนได้รับฉายาว่า "บิ๊กจอวส์" หรือ "จอวส์ใหญ่" ท่านถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมอายุได้ 64 ปี 9 เดือน บุคคลที่ใกล้ชิด และเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน มักเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพว่า "ครูหงัด"

อ้างอิง
  • http://www.sctr.navy.mi.th
  • https://th.wikipedia.org
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved.