อยากทำประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

เริ่มโดย nenechan, พ.ย. 29, 2023, 06:40 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

nenechan


ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และยังรวมถึงค่ารักษาอาการเจ็บป่วยของโรคที่อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลน้อยกว่า 6 ชั่วโมงด้วย เช่น ผู้ป่วยให้คีโมแล้วต้องอยู่รอเพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา

การทำประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเอง ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่อาจสูงมากในปัจจุบัน

ดังนั้น หากใครที่กำลังพิจารณาทำประกันสุขภาพรูปแบบนี้ ควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ดี เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุด


1. วงเงินความคุ้มครอง
วงเงินความคุ้มครอง คือ เงินจำนวนสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ การเลือกวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน โรคประจำตัว และประวัติการรักษาพยาบาลที่ผ่านมา
โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกจะมีวงเงินความคุ้มครองให้เลือกตั้งแต่ 10,000 บาท ไปจนถึง 100,000 บาทขึ้นไป โดยประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่าย จะให้ความคุ้มครองแบบไม่จำกัดวงเงิน หมายความว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเอง

2. ระยะเวลาความคุ้มครอง
ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกจะมีระยะเวลาความคุ้มครองให้เลือกตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 10 ปีขึ้นไป
การเลือกระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการในการรักษาพยาบาลในอนาคต และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน

3. โรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โรงพยาบาลที่เข้าร่วม คือ โรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันแต่ละแห่งจะมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้เลือกแตกต่างกันไป
การเลือกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ต้องการรักษา และโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดี

4. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง คือ รายการการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันแต่ละแห่งจะมีข้อยกเว้นความคุ้มครองแตกต่างกันไป
ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อยกเว้นความคุ้มครองให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลหรือเข้าใจผิดในภายหลัง

5. ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกัน คือ เงินที่บริษัทประกันเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเลือกค่าเบี้ยประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วงเงินความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครอง โรงพยาบาลที่เข้าร่วม และข้อยกเว้นความคุ้มครอง