ภาชนะสำหรับปลูกผักระบบน้ำนิ่ง DWC

เริ่มโดย poseidon, ส.ค. 03, 2023, 11:57 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

poseidon

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำนิ่ง สามารถปลูกได้อย่างง่าย ๆ ด้วยวัสดุหลากหลายประเภท ได้แก่ ปลูกในวัสุดุเหลือใช้ เช่น ขวด ฯ เพื่อกินเอง หรือในกล่องโฟมเพื่อกินเองและเพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น โดยต่อไปนี้ จะขอนำเสนอภาชนะที่ใช้ในการปลูกที่นิยมใช้กันดังนี้
  • ขวดพลาสติก เป็นการปลูกผักที่มีความประหยัด เหมาะกับท่านที่มีพื้นทีบริเวณบ้านน้อย ต้องการปลูกผักกินเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยจะวางภาชนะขวดกับพื้นหรือแขวนไว้บนพนัง หรือวางไว้ริมระเบียงก็ได้ตามความสะดวก สำหรับการปลูกด้วยวิธีนี้ ขนาดของผักอาจจะไม่ใหญ่โตมากนัก และต้องระวังเกี่ยวกับความร้อนของแสงที่โดนขวดโดยตรง ซึ่งจะทำให้น้ำในขวดร้อนมากและมีผลต่อการเติบโตของผักในขวด


  • กะละมัง การปลูกผักในกะละมัง สามารถทำได้ด้วยการลอยแผ่นโฟมลงในน้ำ วิธีนี้มีข้อดีในเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนถุงดำเหมือนการปลูกในกล่องโฟม แต่น้ำอาจมีอุณหภูมิสูงกว่าการปลูกในกล่องโฟม และการใช้วัสดุกะละมังมีต้นทุนที่สูงกว่า


  • กล่องโฟม การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม เป็นวิธีที่แนะนำอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยในคอนโดหรือห้องเช่า หรือแม้กระทั่งปลูกในปริมาณมากเพื่อการค้าหารายได้เสริม ก็สามารถทำได้


  • รางปลูก หรือเรียกว่ารางหมู เป็นการประยุกต์รางอีกแบบที่ทำให้มีพื้นที่ในการปลูกมากขึ้น โดยการปลูกจะลอยแผ่นโฟมบนน้ำคล้าย ๆ การปลูกในกะละมังหรือกะบะ


อ้างอิง