⇧ เกาะที่น่าสนใจ

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เกาะช้างเป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเกาะเล็ก เกาะน้อยรวมกันกว่า 40 เกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร และเฉพาะเกาะช้างมีเนื้อที่ประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร ทั่วไปมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ กลางเกาะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าดิบชื้น มีที่ราบอยู่ตามขอบเกาะก่อนถึงชายหาดของอ่าวต่าง ๆ ที่ราบเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนผลไม้อื่น ๆ ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะช้าง ยอดเขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร อันเป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกและธารน้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะ


เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย เป็นเพียงท่าจอดเรือหลบมรสุมและสะสมแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดเท่านั้น เท่าที่มีหลักฐานนับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีเรือสำเภอจากเมืองจีนเดินทางเข้ามาค้าขาย ผ่านเมืองญวน  เมืองเขมร  เมืองเกาะกง (ซึ่งแต่เดิมเป็นของสยาม) และเข้ามาถึงเมืองตราด เรือสำเภาจะมาพักหลบคลื่นลมมรสุมในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ตามหมู่เกาะช้าง บริเวณบ้านด่านใหม่  บ้านคลองสน  อ่าวสลักเพชร  หรืออ่าวสลัด  และอ่าบางเบ้า โดยชาวจีนมากับเรือสำเภาจะเป็นกลุ่มแรกที่มาอาศัยตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินอยู่บนเกาะช้าง 

เกาะช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง น้ำตก และหาดทรายที่สวยงาม รวมทั้งมีประวัติศาสตร์ เช่น ยุทธนาวีเกาะช้าง หรือการรบทางเรือในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และการตามรอยเสด็จประพาสของ ร.5 ที่เสด็จมาถึง 12 ครั้ง รวมทั้งความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบชาวเกาะ

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ริมหาดยุทธนาวี ต.เกาะช้างใต้

เกาะช้างถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งมีธรรมชาติและความสวยงามที่ไม่แพ้กัน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ได้ค้นหามากมาย

เกาะช้างฝั่งตะวันตก หรือ เกาะช้างเลี้ยวขวา เป็นโซนท่องเที่ยวที่คึกคักมากที่สุด เต็มไปด้วยที่พักชื่อดังมากมาย มีชายฝั่ง หาดทรายให้เล่นน้ำตั้งแต่เหนือจรดใต้ ชายหาดที่ได้รับความนิยมได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และ หาดไก่แบ้ รวมทั้งธรรมชาติมากมายสวยงาม เช่น ทะเลแหวกที่เกาะมันใน และ หมู่เกาะเล็กๆ

เกาะช้างฝั่งตะวันออก หรือ เกาะช้างเลี้ยวซ้าย ด้านนี้เป็นแหล่งชุมชนของคนท้องถิ่นที่ตั้งรกรากมาพร้อมกับอาชีพประมงบนเกาะช้าง และมีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ มีบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ด้านนี้จะไม่มีชายหาดให้เล่นน้ำ จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่หมู่บ้านชาวประมง ไปเที่ยวน้ำตกขนาดใหญ่อย่าง น้ำตกคลองพลูและน้ำตกธารมะยม ชื่นชมความงามของป่าเขา แล้วไปดำน้ำดูปะการังแสนสวยใต้ทะเล หรือจะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์  อาทิ วัด และ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นต้น

เกาะช้างใต้ คือตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด กินอาณาเขตคลอบคลุม โลนลี่บีช (หาดท่าน้ำ), อ่าวใบลาน, อ่าวบางเบ้า, อ่าวสลักเพชร, อ่าวสลักคอก และมี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางเบ้า บ้านสลักแพชร บ้านเจ็กแบ้ บ้านสลักคอก แบะบ้านสลักเพชรเหนือ ซึ่งส่วนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มากมาย


แหล่งอ้างอิง

  • http://kohchang.guru
  • https://th.wikipedia.org
  • http://kohchang.trat.doae.go.th