⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงเกล็ดแก้ว สังกัดกองเรือยุทธบริการ มีภารกิจหลักของเรือ คือ การลำเลียงเสบียง แต่เดิมนั้นเป็นเรือห้องเย็น มีชื่อว่า นอร์เฟอร์ส (NORFROST) ของประเทศนอร์เวย์ เป็นเรือสำหรับล่าปลาวาฬ ต่อขึ้นที่อู่ PUSNES MEKANISKE VERTED เมืองอารีดาล (AREDAL) เมื่อปี พ.ศ. 2491 ซึ่งกองทัพเรือได้ทำการซื้อขายกับบริษัทเอกชน และนำกลับมา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2497 และกองทัพเรือรับอนุมัติไว้ใช้ในราชการ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2498 จากนั้นกองเรือยุทธการมารับ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2499 ขึ้นประจำการในสังกัด หมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2499 โดยใช้ชื่อเรือ อป.9 (องค์การประมง) จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น อศ.3 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2505 ใช้เป็นยานพาหนะในการสำรวจ สมุทรศาสตร์ วางทุ่นประโจมไฟ ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง จากเรือ อศ.3 เป็นเรือหลวงเกล็ดแก้ว โดยโอนจากกรมอุทกศาสตร์ ไปสังกัดกองเรือบริการ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2505 เพื่อใช้เป็นเรือขนเสบียง ปลดระวางเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 รวมระยะเวลา 55 ปี กองทัพเรือ ต่อมาได้มอบให้จังหวัดกระบี่ นำไปเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามโครงการอุทยานเรียนรู้ใต้ท้องทะเล โดยนำไปเป็นประการังเทียม บริเวณเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2557


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 861 และ หมายเลข 7
  • ขึ้นระวางประจำการ 9 เม.ย. 2499
  • ปลดประจำการ ต.ค. 2554
  • ผู้สร้าง บริษัท M. Haldorsen and Son of Norway ประเทศนอร์เวย์
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 47.20 เมตร
  • ความกว้าง 7.80 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 382 ตัน เต็มที่ 450 ตัน
  • กินน้ำลึก 2.80 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 11 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 53 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon Mk.4 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 3 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Wishman กำลัง 600 แรงม้า 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลา

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaiarmedforce.com
 • http://www.manager.co.th
 • https://km.dmcr.go.th