⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงเจ้าพระยา เดิมเป็นเรือวางทุ่นระเบิดของ ทร.อังกฤษ ชื่อ H.M.S.HAVANT ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งกองทัพเรือไทยได้ซื้อต่อมา เพื่อมาเป็นเรือฝึกหัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือหลวงเจ้าพระยา


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือสลุป
  • ต่อเมื่อ พ.ศ. 2460
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.อังกฤษ พ.ศ. 2562
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย 8 พ.ค. 2566
  • ปลดประจำการ 24 ส.ค. 2514
  • ผู้สร้าง อู่ Eltringhams, S. Shields ประเทศอังกฤษ
  • กำลังพล 99 นาย
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 70.64 เมตร
  • ความกว้าง 8.74 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.70 เมตร
  • ระวางขับน้ำปกติ 675 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 762 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,880 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์ และ 1,680 ไมล์ ที่ 12 นอต
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน 75/51 มม. 2 กระบอก
  • ปืนกล 40/60 มม. แท่นเดี่ยว 1 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรไอน้ำ 3 สูบ 2 เครื่อง กำลัง 2,216 แรงม้า
  • ใบจักรคู่

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navy.mi.th
 • http://www.shipbucket.com