⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงจุฬา ลำที่ 1 เป็นเรือประเภท เรือลำเลียงช่วยรบ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484 – 2488) ข้อมูลที่กล่าวถึงเรือลำนี้หาได้ยากและมีค่อนข้างน้อย


คุณลักษณะของเรือ

  • ทั่วไป
    • ประเภท เรือลำเลียงช่วยรบ
    • ขึ้นระวางประจำการ พ.ศ. 2484 – 2488
    • ปลดประจำการ 13 ก.พ. 2496

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.navy.mi.th