⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

กองทัพเรือได้จัดหาเรือชุดเรือหลวงราชฤทธิ์ ในปี พ.ศ.2519 โดยใช้งบประมาณจากค่าสัมปทานสำรวจน้ำมันในทะเลจากบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณประจำและมีชื่อโครงการว่า “การจัดหาเรือคุ้มครองการสำรวจน้ำมันในทะเล” โดยเรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็นเรือยนต์เร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี(EXOCET) ประกอบด้วยเรือ 3 ลำ ได้แก่ ร.ล.ราชฤทธิ์ , ร.ล.วิทยาคม และ ร.ล.อุดมเดช

เรือหลวงอุดมเดชได้รับใช้กองทัพเรือมายาวนาน จนในปี 2560 กองทัพเรือจึงได้ทำการปลดระวางประจำการ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 323
  • ขึ้นระวางประจำการ 21 ก.พ. 2523
  • ปลดประจำการ 1 ต.ค. 2560
  • ผู้สร้าง บริษัท Cantiere Navale Breda ประเทศอิตาลี
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 49.80 เมตร
  • ความกว้าง 7.50 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.70 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 36 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 270 ตัน
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 300 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,000 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 46 นาย
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง 5 วัน
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM28 mod 41
  • ศูนย์รวบ (ปืนใหญ่เรือ) Thales TDS
  • เรดาร์เดินเรือ Koden และ Furuno
  • ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ Decca RDL-2
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Compact ขนาด 76 มม. 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Breda/Bofors Type 564 ขนาด 40 มม. 1 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น MBDA Exocet MM38 2 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20V 538 TB91 จำนวน 3 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 3 เพลา ใบจักร Kamewa แบบปรับมุมได้
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • กองเรือตรวจอ่าว
 • http://thaidefense-news.blogspot.com
 • http://www.thaifighterclub.com/