⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงกูด เดิมเป็นเรือลำเลียงของเยอรมัน ราชนาวีไทยได้ยึดมาจากเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือหาญทะเล ต่อมาเมื่อ 20 ม.ค. 2478 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นเรือหลวงกูด


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือลำเลียง
  • ขึ้นระวางประจำการ 22 ก.ค. 2460
  • ปลดประจำการ ไม่ทราบแน่ชัด
  • ผู้สร้าง อู่ บริษัทฮ่องกงและแวมโป
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 156 ฟุต
  • ความกว้าง 28 ฟุต 1 นิ้ว
  • ความเร็วสูงสุด 8.50 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 455 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรไอน้ำ 3 สูบ กำลัง 350 แรงม้า


แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navy.mi.th