⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้โอกาสแก่ประเทศไทย ที่จะจัดซื้อเรือไว้ใช้ในราชการ เรือหลวงราวี เดิมชื่อ LCT-800 เป็นเรือในชุดเรือหลวงมัตโพน เป็นเรือระบายพลขนาดใหญ่ ซึ่งกองทัพเรือไทยได้รับมอบมาจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารในช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2491 โดยเรือในชุดนี้มีทั้งหมด 6 ลำ คือ เรือหลวงมัตโพน (761), เรือหลวงราวี (762), เรือหลวงอาดัง (763), เรือหลวงเภตรา (764), เรือหลวงโกลำ (765), และเรือหลวงตะลิบง (766) ซึ่งตั้งชื่อตามเกาะต่าง ๆ ตามระเบียบการตั้งชื่อเรือหลวงของกองทัพเรือไทย กระทั่ง กองทัพเรือได้มีคำสั่งให้ปลดประจำการลง เนื่องด้วยสภาพที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ก่อนจะถูกปล่อยจมสู่ก้นทะเล บริเวณเกาะยาวาชำ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นแหล่งทรัพยากร และจารึกชื่อ เรือหลวงราวี ไว้กับท้องทะเลตลอดไป


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 762
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 14 มิ.ย. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ก.ย. 2491
  • ปลดประจำการ 5 มิ.ย.2551
  • ผู้สร้าง บริษัท Mount Vernon Bridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 35.24 เมตร
  • ความกว้าง 9.76 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.70 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 8 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 450 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 618 ไมล์ ที่ 6 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 35 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Raytheon 1500B (SPS-53)
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-CO1 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว จำนวน 2 กระบอก
  • ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Gray Marine Diesel จำนวน 3 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 3 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=skyman
 • https://th.wikipedia.org/
 • http://www.navypedia.org
 • https://www.thairath.co.t
 • http://www.aqua-vision.net
 • https://km.dmcr.go.th