⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

หลังจากที่เรือพระที่นั่งมหาจักรี ( ลำที่ 1 ) ปลดระวางจากราชการเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2459 ทางราชการได้ขายเรือนี้ ( ยกเว้นเครื่องจักร ) ให้แก่บริษัทกาวาซากี โกเบ ( Kawasaki Dockyard Co.Ltd., Kobe ) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้จัดคนมารับเรือนี้ไปจากกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2459 บริษัทกาวาซากี ได้รับสร้างเรือพระที่นั่งมหาจักร ( ลำที่ 2 ) โดยใช้เครื่องจักรของเรือพระที่นั่งมหาจักรี ( ลำที่ 1 ) สำหรับเรือพระที่นั่งมหาจักรี ( ลำที่ 2 ) ขึ้นระวางประจำการในวันที่ 4 ก.พ. 2461 จนปี พ.ศ. 2478 ถูกปลดจากเรือพระที่นั่งมาอยู่ในฐานะเรือช่วยรบแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเรืออ่างทอง จากนั้นวันที่ 1 มิ.ย. 2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เรืออ่างทองถูกเครื่องบินข้าศึกของสหรัฐอเมริกา ทิ้งระเบิดจมที่อ่าวสัตหีบ


คุณลักษณะของเรือ

  • ทั่วไป
    • ขึ้นระวางประจำการ 4 ก.พ. 2461
    • ปลดประจำการ 2478 เปลี่ยนชื่อเป็น เรือหลวงอ่างทอง(ลำที่ 1)
    • ผู้สร้าง บริษัท กาวาซากี โกเบ ( Kawasaki Dockyard Co.Ltd.,Kobe ) ประเทศญี่ปุ่น
พระมหาพิชัยมงกุฎ สำหรับใช้สวมยอดเสากลางของเรือพระที่นั่งมหาจักรี ลำที่ 2

แหล่งอ้างอิง

  • https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy