⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือ ต.213- ต.226 รวมจำนวน 14 ลำ ต่อโดย บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2527 ตัวเรือทำด้วย อลูมิเนียมอัลลอยด์ ภายหลังการปลดประจำการ ได้เตรียมส่งมอบเรือ ต.218 ให้จังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปสร้างเป็น อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ต่อไป


คุณลักษณะของเรือ


แหล่งอ้างอิง

  • กองเรือยามฝั่ง
  • http://www.thaiarmedforce.com
  • http://www.italthaimarine.com