⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือ ต.241 ต.242 และ ต.243 (Seafox Mk.IV class Special Warfare Craft Light) เป็นเรือที่นำมาใช้ตามภารกิจของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ซึ่งนำแบบอย่างมาจากของ ทร.สหรัฐ แต่จะมีอาวุธค่อนข้างน้อยกว่าให้เหมาะสมกับหลักนิยมการปฏิบัติการของ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)

หลังการปลดประจำการ เรือ ต.241 ได้ตรียมนำไป ใช้ในโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลของจังหวัดกระบี่


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 241, 242, 243
  • ปลดประจำการ (ไม่ทราบแน่ชัด)
  • ผู้สร้าง ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 10.80 เมตร
  • ความกว้าง 3.0 เมตร
  • กินน้ำลึก 0.80 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 32 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 12 ตัน
  • กำลังพลประจำเรือ 3 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 12V 183 TA91 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา

แหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com