⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

เรือ ต.252 เป็นเรือในชุดเรือ ต.251 ของ หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีภารกิจหลักใช้ในการหาข่าวโดยชุดเรือ ต.251 เป็นเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง (High Speed Patrol Boat) ตัวเรือทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบด้วย เรือ ต.251 และ เรือ ต.252 ปัจจุบัน เรือ ต.252 ได้ปลดประจำการไปแล้ว พร้อมกับเรือ ต.251

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 252
  • ขึ้นระวางประจำการ 13 พ.ค. 2545
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2559
  • ผู้สร้าง บริษัท Team One USA. Inc สหรัฐอเมริกา

เรือในชุดเดียวกัน


แหล่งอ้างอิง

 • http://aagth1.blogspot.com
 • http://www.dockyard.navy.mi.th/