⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐได้มีการดัดแปลงเรือไม้และเรือเหล็กที่ใช้สำหรับปราบเรือดำน้ำ (submarine chaser) เป็นเรือยนต์ปืน (motor gunboat) เพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือตรวจการณ์ โดยมีการเพิ่มเติมอาวุธปืนลงไป อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงดังกล่าว ทำให้ความเร็วเรือลดลง แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้งานในด้านการกวาดทุ่นระเบิดได้ดี ซึ่งต่อมา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งมอบเรือที่ต่อโดยใช้รูปแบบดังกล่าวให้ ทร. ตามข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา (Miitary Assistance Program : MAP) จำนวน 10 ลำ ได้แก่ PGM-71(ต.11) PGM-79(ต.12) PGM-107(ต.13) PGM-113(ต.14) PGM-114(ต.15) PGM-115(ต.16) PGM-116(ต.17) PGM-117(ต.18) PGM-123(ต.19) และ PGM-124(ต.110)

เรือ ต.18 รอการส่งซากเรือคืน ต่อให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตามข้อตกลงโครงการให้ความช่วยเหลือทางทหาร


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 18
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 9 มิ.ย.2512
  • ส่งมอบให้ไทย 12 ก.พ.2513
  • ขึ้นระวางประจำการ 13 เม.ย.2513
  • ปลดประจำการ 1 ต.ค.2560
  • ผู้สร้าง บริษัท Peterson Builders ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 30.30 เมตร
  • ความกว้าง 6.40 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.70 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 18 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 146 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,411 ไมล์ ที่ 15 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 30 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Bofors M3 ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-CO1 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 แท่น
  • เครื่องยิงลูกระเบิด Mk 81 mod 2 ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Detroit Diesel 6-71 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaiarmedforce.com/
 • http://www.navsource.org