⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เมื่อปี 2503 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จประพาทยุโรป ได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งของกองทัพเรือเยอรมัน จึงทรงมีพระราชดำริว่า “กองทัพเรือน่าจะต่อเรือยนต์เร็วรักษาฝั่งเช่นนี้ได้ เพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญงาน และรู้จักใช้เทคนิคต่างๆ อันจะเป็นการประหยัดมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ” จึงทำให้กองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือรับสนองพระราชดำริโดยการต่อเรือในชุดเรือ ต.91 ขึ้น ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ อันเกิดจากกระบวนการต่อเรือ รวมถึงทรงเป็นธุระติดต่อกับสถาบันวิจัยและทดลองแบบเรือแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ให้ทำการทดสอบแบบของเรือ ต.91 ให้ แม้แต่การทดสอบเรือในทะเล พระองค์ก็ทรงเสด็จไปร่วมทดสอบด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงตรวจแก้ข้อผิดพลาดต่างๆ จนทำให้การต่อเรือสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จไปประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.91 ลงน้ำ และนับจากนั้น กองทัพเรือได้ดำเนินการต่อเรือในชุด ต.91 เพิ่มเติมอีกคือ ต.92, ต.93, ต.94, ต.95, ต.96, ต.97, ต.98 และ ต.99 ในระหว่างปี 2514-2530


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 92
  • ขึ้นระวางประจำการ 21 ธ.ค. 2519
  • ปลดประจำการ (-)
  • ผู้สร้าง กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 34 เมตร
  • ความกว้าง 5.70 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.50 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 27 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 126 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 973 ไมล์ ที่ 22 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 28 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Decca
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Bofors M3 ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด .50 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 12V 538 TB80-82 จำนวน 2 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaiarmedforce.com/
 • http://www.thailand24news.com