⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงไผ่ เดิมเป็นเรือลำเลียงของเยอรมัน ราชนาวีไทยได้ยึดมาจากเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือลิ่วทะเล ต่อมาเมื่อ 20 ม.ค. 2478 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นเรือหลวงไผ่


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือลำเลียง
  • ขึ้นระวางประจำการ 22 ก.ค. 2460
  • ปลดประจำการ ไม่ทราบแน่ชัด
  • ผู้สร้าง อู่ VON HERY KOCH บริษัท ฮ่องกงและแวมโป
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 188 ฟุต
  • ความกว้าง 29 ฟุต 7 นิ้ว
  • ความเร็วสูงสุด 7.6 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 455 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,341 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 36 นาย
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรไอน้ำ 3 สูบ จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 350 แรงม้า

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navy.mi.th