⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงเสม็ด เดิมเป็นเรือลำเลียงของเยอรมัน ราชนาวีไทยได้ยึดมาจากเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือผีเสื้อน้ำ ต่อมาเมื่อ 20 ม.ค. 2478 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นเรือหลวงเสม็ด


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือลากจูง
  • ขึ้นระวางประจำการ 22 ก.ค. 2460
  • ปลดประจำการ 20 ธ.ค. 2503
  • ผู้สร้าง อู่ บริษัทฮ่องกงและแวมโป
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 96 ฟุต
  • ความกว้าง 20 ฟุต
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 6 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 8.84 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 151 ตัน
  • กำลังพล 25 นาย
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรไอน้ำ 3 สูบ กำลัง 112 แรงม้า


แหล่งอ้างอิง

http://www.navy.mi.th