⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงเทียวอุทก เป็นเรือประเภท เรือตรวจการประมง ชุดเดียวกันมีจำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือหลวงสารสินธุ เรือหลวงเทียวอุทก และ เรือหลวงตระเวณวารี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ภายหลังเปลี่ยนสังกัดไปขึ้นกับกองเรือยุทธการ และเปลี่ยนประเภทเป็น เรือ กร. ใช้งานต่อไปอีก นอกจากนี้ เรือหลวงเทียวอุทกยังเคยเข้าร่วมในการรบที่เกาะช้างอีกด้วย


คุณลักษณะของเรือ

  • ทั่วไป
    • ประเภท เรือตรวจการประมง
    • ขึ้นระวางประจำการ สมัยรัชกาลที่ 8
    • ผู้สร้าง กรมอู่ทหารเรือ
    • ระวางขับน้ำ 50 ตัน

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.navy.mi.th/dockyard/