⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากโครงการจัดหาเรือรบ ซึ่งกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์(พระอิสริยยศขณะนั้น) เสนาธิการทหารเรือทรงทำขึ้นถวาย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต(พระอิสริยยศขณะนั้น) ผู้บัญชาการทหารเรือ ในปี พ.ศ. 2448 แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ไม่อาจสั่งสร้างเรือทั้งหมดที่ต้องการได้ การจัดหาในครั้งแรกได้แต่เพียงเรือพิฆาตตอร์ปิโด ” เสือทยานชล” 1 ลำ กับ เรือตอร์ปิโด 1,2,3, เท่านั้น ภายหลังได้มีการต่อเพิ่มอีก 1 ลำ รวมเป็น 4 ลำ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ขึ้นระวางประจำการ ลำที่ 1,2,3(27 ส.ค.2451) ลำที่ 4(29 ธ.ค. 2456)
  • ปลดประจำการ ลำที่ 1(1 เม.ย.2476) ลำที่ 2,3,4(17 ม.ค. 2480)
  • ผู้สร้าง อู่ กาวาซากิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 40.75 เมตร
  • ความกว้าง 4.94 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.22 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 22 นอต
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 90 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 950 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 330 ไมล์ ที่ 22 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 26 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 57 มม. 1 กระบอก
  • ปืนกล 47 มม. 1 กระบอก
  • ท่อตอร์ปิโด 45 ซม. 2 ท่อยิง
  • ปืนกล 2 กระบอก ติดเพิ่มภายหลัง
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • กังหันไอน้ำ 3 สูบ จำนวน 1 เครื่อง 1,200 แรงม้า เดิมใช้ถ่านหิน และเปลี่ยนเป็นน้ำมัน
  • ใบจักร 1 เพลา

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navy.mi.th
 • https://pantip.com
 • http://www.reurnthai.com