⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 854
  • ขึ้นระวางประจำการ 5 มี.ค. 2524
  • ปลดประจำการ 1 ต.ค. 2565
  • ผู้สร้าง Singmarine Shipyard ประเทศสิงคโปร์
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 32.30 เมตร
  • ความกว้าง 9.0 เมตร
  • กินน้ำลึก 3.20 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 350 ตัน เด็มที่ 421 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 10 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 13 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 4,760 ไมล์ ที่ 10 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 26 นาย
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล กำลัง 2,100 แรงม้า 1 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Detroit Diesel 6V-71 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

 • http://thaiarmedforce.com
 • http://www.koryorpor.com/