⇑ บุคคลสำคัญ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2457
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 17)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เกตุนว.
2นนร.สวัสดิ์เดชะไกศยะนว.
3นนร.สวัสดิ์อุณหนันท์นว.
4นนร.บุญเซ็งนว.
5นนร.ภูหินนว.
6นนร.โสภณนว.
7นนร.แช่มเดชดำรงนว.
8นนร.พงศ์นว.
9นนร.จั่นนว.
10นนร.เหยียนนว.
11นนร.ไฮ้ชลศึกย์นว.
12นนร.นพใหม่กล.
13นนร.กลางโรจนเสนากล.
14นนร.ฉุนบุญวงศ์กล.
15นนร.บุนนาคเทศวิศาลกล.
16นนร.ทองสุข(พินิจ)เอมจันทร์(สุวรรณสโรช)กล.
17นนร.ชมกล.
18นนร.เจียมเจียรกุลกล.
19นนร.อินกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th