⇑ บุคคลสำคัญ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2458
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 18)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เริ่มจารุเหตุนว.
2นนร.โอตป์โรจนวิภาตนว.
3นนร.ฟุ้งบุรุษชาตินว.
4นนร.เชื่อมสุนทรนาคนว.
5นนร.คล้อยศาสตริน(สวัสดินาวา)นว.
6นนร.จวนทังสุบุตรนว.
7นนร.เจิมทังสุบุตรนว.
8นนร.ชาญบุนนาคนว.
9นนร.ล้อมภุชงคสมุทรนว.
10นนร.จิตรศราภัยวานิชนว.
11นนร.ถนำบุญเกตุนว.
12นนร.ชิตกล.
13นนร.แถบกฤษณ์โลมกล.
14นนร.อ๊อด(อุดม)ธรรมครองอาตม์กล.
15นนร.เฉลิมนาลินชมกล.
16นนร.โชติสุสิลวรณ์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th