⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2466

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ม.ร.ว.ธัชพงศ์ศรีธวัชนว.
2นนร.สมพันธุ์บุนนาคกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th