⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2467

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ม.จ.กาฬวรรณดิศดิศกุลนว.
2นนร.ทวีบุนนาค
3นนร.กมลกมลนาวิน

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th