⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2474
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 28)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.พิศณุณ ถลางนว.
2นนร.ชื้น(ชิตชัย)จุนเจือ(สุวรรณพฤกษ์)นว.
3นนร.กิมเหล็ง(วิชัย)เตียวสกุล(วัฒนจินดา)นว.
4นนร.อำไพ(วราวุธ)สาริกบุตรนว.
5นนร.ละเอิบปิ่นสุวรรณนว.
6นนร.สิงห์สืบแสง
7นนร.จวบหงสกุลนว.
8นนร.เจตน์จุลชาตินว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th