⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2475
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 29)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.จรูญโอสถรูปนว.
2นนร.อวบสุนทรสีมะนว.
3นนร.ชรูดพฤกษ์พงศ์นว.
4นนร.ตุ๊(วัชรชัย)ลักษณะหุต(ชัยสิทธิเวช)นว.
5นนร.พจน์จิตรทองนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th