⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2476
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 30,31)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เฉลิมสถิรถาวรนว.
2นนร.สาครบุนนาคนว.
3นนร.เจริญอรัณยภูตินว.
4นนร.สนิทชัยนิยม
5นนร.จงจิตต์(จิตต์)สังขดุลย์นว.
6นนร.อุบลอุปลกลิน
7นนร.เจริญเปล่งวิทยานว.
8นนร.ทวีพุทธินันทน์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th