⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2480
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 34)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ผวนนาคพัฒน์กล.
2นนร.ทองหลอมสัตตบุศย์(สัตตบุสย์)กล.
3นนร.เฮง(นิรันดร์)ต่อตระกูล(ศิรินาวิน)นว.
4นนร.วิเชียรมณีฉายกล.
5นนร.สุมันกายะสุต
6นนร.จเรียง(อดุล)ตุลยานนท์นว.
7นนร.ประเสริฐชุนงามนว.
8นนร.วันดี(ศักดิ์)เถลิงสุขนว.
9นนร.สำเริงตั้งมั่นกล.
10นนร.วิษลวราลักษณ์นว.
11นนร.จำลักษณ์(จักร)ลัษณบุญส่งกล.
12นนร.อุทัยสัตยเจริญกล.
13นนร.บุญเลิศคเชนทรชัยนว.
14นนร.กวีแววศรกล.
15นนร.พรยั่งยืนนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th