⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2553
(นักเรียนนายเรือรุ่น 108, เตรียมทหารรุ่น 51)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กษิกานต์เตชะธีราวัฒน์นว.
2นนร.เกษมสุขุมาสวินกล.
3นนร.เกียรติภูมิสุพรรณพงศ์นว.
4นนร.เกียรติยศจันทน์แดงงามนย.
5นนร.จิรายุทธ์แก้วด้วงตร.
6นนร.ฉัตรชัยสืบสกุล
7นนร.ชนินทร์หมื่นหนูนว.
8นนร.ฐิรวัฒน์ชิณรงค์นว.
9นนร.ณภัทร์หงษ์ทองนย.
10นนร.ณัฏฐ์วรุตไชยถากล.
11นนร.ณัฐกรโอริสญี่ปุ่น
12นนร.ณัฐดนัยนามนารถนว.
13นนร.ณัฐพลพันธุ์สะอาดกล.
14นนร.ณัฐวัฒน์สุวรรณพืชกล.
15นนร.ทยากรกุศลศิลปบัญชรตร.
16นนร.ทศพรศรายุทธนว.
17นนร.ทัตพงศ์เทพไชยตร.
18นนร.แทนพงศ์หวังสมนว.
19นนร.ธัญธวัชแก้วกรรณ์นว.
20นนร.นภเมธิ์พรหมสุทธิรักษ์นว.
21นนร.นรเชษฐ์จอกนาคนว.
22นนร.บัณฑิตสีดานว.
23นนร.ปรเมษฐ์กรอบเพ็ชรพธ.
24นนร.ปรัชญาพลสัญกูลตร.
25นนร.ปวรินทร์อดุลยาศักดิ์
26นนร.ปิยธาดาคูหาสุวรรณนว.
27นนร.ปิยะพลธวัชสุนทรตร.
28นนร.ปุณณรัตน์ซิ้มยินดีนว.
29นนร.พงศ์พีระเกียรติมีผล
30นนร.พีรพัฒน์มูลจิตรตร.
31นนร.ภัทร์อยู่สบายกล.
32นนร.ภัทรภณเอี่ยมพานิชกุลนว.
33นนร.ภาณุพงศ์เกษมพิณนว.
34นนร.ภานุวัฒน์ทองศิรินว.
35นนร.ภูเครือบุญมานว.
36นนร.มงคลพวงน้อยกล.
37นนร.ยศพรวังแก้วนว.
38นนร.ราชฤทธิ์มีสถิตย์นว.
39นนร.รุจาจารุการกล.
40นนร.รุทรบุญแสนนว.
41นนร.วชิรวิทย์สุขพินิจสเปน
42นนร.วรรธนะทาหนองบัวนย.
43นนร.วรัญญูประทุมทองกล.
44นนร.วัชรพลวิชาออสเตรเลีย
45นนร.วัลลภอัครจรรยานย.
46นนร.วิษณุจินาวงษ์ตร.
47นนร.วุฒิชัยธรรมทะโรนว.
48นนร.ศิโรจน์ชุมศรีตร.
49นนร.ศิวัชกาญจนอุดมการตร.
50นนร.ศิวัชฟู่เจริญนย.
51นนร.ศุภเกียรติกองอ่อนนว.
52นนร.ศุภณัฐน้อยภารานว.
53นนร.ศุภวิชญ์วงศ์อิศเรศอเมริกา
54นนร.สิทธิชัยกลางพัฒนานว.
55นนร.อมฤตสาตราวุธนว.
56นนร.อวิรุทธ์ชุ่มเมืองปักนว.
57นนร.เอกวัฒน์อ้นอารีพธ.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th