⇑ บุคคลสำคัญ

เรือตรี ไพศาล ลุนเผ่ หรือ สันติ ลุนเผ่ (ชื่อที่ใช้ในวงการ) เป็นข้าราชการทหารเรือ ที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ เขามีผลงานโดดเด่นในด้าน เพลงปลุกใจ และเพลงคลาสสิก โดยเฉพาะ เพลง “หนักแผ่นดิน”, “ความฝันอันสูงสุด”, “ทหารพระนเรศวร”, “ดุจบิดามารดร”, “เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย”, “แด่ทหารหาญในสมรภูมิ” และ “มาร์ชทหารไทย” ไพศาลเกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ในย่านวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของหม่องลุนเผ่ ซึ่งหม่องลุนเผ่นั้น เป็นนักร้องละครชาวพม่า อพยพมาอยู่ ที่จังหวัดลำปาง โดยเขาได้นำชื่อ ลุนเผ่ มาใช้เป็นชื่อสกุล ก่อนย้ายมาตั้งรกรากที่กรุงเทพมหานคร ไพศาลได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในปี 2496 และศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาชื่นชอบดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก บิดาซึ่งชอบฟังคารูโซเป็นผู้สอนร้องเพลงให้ นอกจากนี้ ขณะเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาได้ร่วมวงดนตรีวายุบุตร ของ เชาว์ แคล่วคล่อง และสอบชิงทุนยูธ ลีดเดอร์ชิป (Youth Leadership) ไปศึกษาต่อ ด้านการเรียบเรียงเสียงประสานที่ประเทศอิสราเอลเป็นผลสำเร็จ จากนั้น จึงกลับมาร่วมวงดนตรีวายุบุตรในตำแหน่งนักกีตาร์ โดยเล่นประจำที่โรงแรมเอราวัณ ไพศาลได้รับการฝึกฝนดนตรีคลาสสิกจากการร้องเพลงในโบสถ์คริสต์ ฝึกสอนโดยแมรี คลิฟฟอร์ด เจฟฟรีย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน และได้ร่วมเป็นนักร้องเสียงเทเนอร์ใน วงดนตรี The Bangkok Combined Choir (BBC) ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในวง


ในช่วงสงครามเวียดนาม เขาได้สอบหลักสูตร ทรีนิตี้ คอรัส ออฟ ลอนดอน โดยเปิดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบเกรด 8 ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา และต่อมาได้ร่วมวงดนตรี โดมิงโกกับนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ตระเวนเล่นดนตรีตามค่ายทหารอเมริกัน ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีร่วมกับพันจ่าเอกธวัช ไพโรจน์ ประจำที่ภัตตาคารสวนกุหลาบ ในซอยอารีย์สัมพันธ์ ไพศาล ลุนเผ่ มีโอกาสได้ขับร้องเพลงคารูโซต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานเลี้ยงพระราชทานเหล่ากาชาดนานาชาติ ร่วมกับวงดุริยางค์กองทัพเรือ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไพศาลเข้าเฝ้า และรับสั่งให้ร่วมขับร้องเพลง บันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรักชาติ(เพลงปลุกใจ) ในครั้งนั้น ได้รับสั่งเรียกชื่อ ไพศาล ลุนเผ่ ว่า “สันติ” เขาจึงใช้ชื่อ “สันติ ลุนเผ่” มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สันติ ลุนเผ่ มีชื่อเสียงจากการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงรักชาติ เป็นจำนวนมาก เช่น ความฝันอันสูงสุด ทหารพระนเรศวร ดุจบิดามารดร เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แด่ทหารหาญในสมรภูมิ มาร์ชทหารไทย หนักแผ่นดิน ถามคนไทย ได้เข้ารับราชการทหารเรือ ประจำวงดุริยางค์ทหารเรือ มีหน้าที่สอนขับร้อง และเรียบเรียงเสียงประสาน จนกระทั่ง นาวาเอกสำเร็จ นิยมเดช อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ เสียชีวิต เขาจึงลาออกจากราชการ เมื่อปี 2532 สันติ ลุนเผ่ ได้ออกไปประกอบอาชีพร้องเพลง สอนขับร้องดนตรีคลาสสิก และเป็นที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถด้านการแสดง เมื่อปี 2549 เขารับบทเป็น “เจ้าชายอ๊อตโตคาร์” ในละครเวทีเรื่อง “เล่ห์รักพรานป่า” ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ คาร์ล มาเรีย ฟอน เวเบอร์ คีตกวีชาวเยอรมันอีกด้วย

พันจ่าเอก สันติ ลุนเผ่ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเรือตรี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนประกอบคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง


แหล่งอ้างอิง

  • http://hilight.kapook.com
  • http://www.matichon.co.th
  • https://th.wikipedia.org