กำลังทางเรือ
เรือรบ
 1. ประเภทเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
 2. ประเภทเรือฟริเกต
 3. ประเภทเรือคอร์เวต
 4. ประเภทเรือเร็วโจมตี
 5. ประเภทเรือยกพลขึ้นบก
 6. ประเภทเรือตรวจการณ์
 7. ประเภทเรือทุ่นระเบิด
 8. ประเภทเรือปฏิบัติการลำน้ำ
เรือช่วยรบ
 1. เรือส่งกำลังบำรุง
 2. ประเภทเรือน้ำมัน
 3. เรือลากจูง
 4. เรือสำรวจ
 5. เรือใช้กิจการพิเศษอื่นๆ
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide