⇧ กำลังทางเรือ
เรือ อศ.3
ภารกิจของหน่วย

ภารกิจหลัก ฝึกภาคทะเลนายทหารใหม่ และพลทหารใหม่ในส่วนของกรมอุทกศาสตร์ และปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ภารกิจรอง สนับสนุนการสำรวจสมุทรศาสตร์บริเวณชายฝั่ง และสนับสนุนการหยั่งน้ำสำรวจพื้นทะเลบริเวณชายฝั่ง เพื่อปรับปรุงแผนที่ทะเล

 •  
 • คุณลักษณะของเรือ
  • ทั่วไป
   • หมายเลข 3
   • วางกระดูกงู 15 ก.ค. 2515
   • ขึ้นระวางประจำการ 30 พ.ย. 2515
   • ผู้สร้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  •  
  • คุณลักษณะทั่วไป
   • ความยาวตลอดลำ 22.25 เมตร
   • ความกว้าง 5 เมตร
   • กินน้ำลึก 1.80 เมตร
   • ความเร็วสูงสุด 10 นอต
   • ระวางขับน้ำ 86 ตัน
   • กำลังพลประจำเรือ 14 นาย
  •  
  • ระบบอาวุธ
   • ปืนกล .30 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
  •  
  • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
   • เครื่องจักรใหญ่ Deutz แบบ BF 8M จำนวน 1 เครื่อง
   • เครื่องไฟฟ้า Deutz จำนวน 2 เครื่อง
  อ้างอิง
  • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
  © ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide