⇧ กำลังทางเรือ
เรือหลวงสีชัง

 •  
 • คุณลักษณะของเรือ
  • ทั่วไป
   • หมายเลข 721
   • วางกระดูกงู 22 ก.ค. 2528
   • ปล่อยเรือลงน้ำ 9 ต.ค. 2530
   • ขึ้นระวางประจำการ 9 ต.ค. 2530
   • ผู้สร้าง อู่ Italthai Marine
  •  
  • คุณลักษณะทั่วไป
   • ความยาวตลอดลำ 103 เมตร
   • ความกว้าง 15.70 เมตร
   • กินน้ำลึก 4.30 เมตร
   • ความเร็วสูงสุด 16 นอต
   • ระวางขับน้ำสูงสุด 3,540 ตัน
   • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 7,000 ไมล์ ที่ 12 นอต
   • กำลังพลประจำเรือ 122 นาย
  •  
  • ระบบตรวจการณ์
   • เรดาร์เดินเรือ Koden 2 ชุด
   • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง BAE Sea Archer Mk 1A mod 2
  •  
  • ระบบสื่อสาร
   • ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
  •  
  • ระบบอาวุธ
   • ปืนใหญ่กล Breda/Bofors Type 564 ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
   • ปืนใหญ่กล Rheinmetall Mk.20 DM6 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
   • ปืนกล .50 นิ้ว 2 แท่น
  •  
  • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
   • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20V 1163 TB62 จำนวน 2 เครื่อง
   • เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักรแบบปรับมุมได้
  •  
  • ระบบอื่นๆ
   • เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 4 ลำ
   • บรรทุกกำลังพลและ สิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนาวิกโยธินพร้อมรบได้ 339 นาย
   • การบรรทุกยานพาหนะ/ยุทโธปกรณ์ ได้ 850 ตัน
   • ดาดฟ้าบิน 2 จุด สามารถรับส่งเฮลิคอปเตอร์ Bell-212 ได้จุดละ 1 เครื่อง
  อ้างอิง
  • http://thaiarmedforce.com
  © ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide