⇧ กำลังทางเรือ
เรือหลวงมารวิชัย

คุณลักษณะของเรือ
 • ทั่วไป
  • หมายเลข 852
  • ขึ้นระวางประจำการ 24 ธ.ค. 2497
  • ผู้สร้าง บริษัท Canadian Bridge ประเทศแคนาดา
 •  
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 20.50 เมตร
  • ความกว้าง 5.0 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
  • ระวางขับน้ำ 63 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 6 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 8 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,800 ไมล์ ที่ 6 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 27 นาย
 •  
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล กำลัง 360 แรงม้า 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลา
อ้างอิง
 • http://thaiarmedforce.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide