⇑ เกร็ดความรู้ชาวเรือ

สมอเรือ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ยึดเรือให้อยู่กับที่ในทะเล โดย สมอเรือ หรือ anchor ในภาษาอังกฤษ มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึงเบ็ดตกปลาหรือตะขอ โดยถุงทรายหรือก้อนหิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นสมอเรือในยุคแรกๆ นอกจากนี้สมอเรือยังนำมาเป็นสัญลักษณ์ของการพานิชย์ และความมั่นคง รวมทั้งความหวัง ความหนักแน่น และเด็ดเดี่ยวอีกด้วย ในบันทึกของชาวจีนกล่าวว่า จีนมีสมอเรือ หางเสือ และไม้พายใช้งานมาตั้งแต่ 2.000 ปี ก่อนคริสตกาล ในบันทึกระบุว่า จักรพรรดิ Yu ได้ประดิษฐ์สมอเรือขึ้นมา รวมทั้งเป็นคนแรกที่มีการใช้งานโซ่สมอเรือ สำหรับ สมอ ในภาษาไทยนั้น มีจากคำศัพท์จกคำว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่า หิน ชื่อเรียกนี้แสดงให้เห็นถึงวัสดุดั้งเดิมของสิ่งที่ใช้ถ่วงเรือให้จอดอยู่กับที่ว่าเคยทำด้วยหินมาก่อน


สมอเรือ สามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ

  • แบบราชนาวี (Admiralty Pattern) เป็นสมอแบบเก่า มีความยุ่งยากในการเก็บ โดยเฉพาะเรือที่มีขนาดใหญ่
  • แบบไม่มีกะ (Stockless) เป็นสมอแบบใหม่ได้พัฒนาขึ้น สามารถแขวนที่รูสมอได้มั่นคงขึ้นในขณะเรือเดินทางในทะเล
  • แบบเก็บกระชับ (Close Stowing) ออกแบบมาให้เก็บกระชับเข้ากับตัวเรือ โดยเฉพาะเห็นได้ในเรือรบ
Admiralty Pattern
Stockless Anchor
Close Stowing Anchor

แหล่งอ้างอิง

  • นาวิกศาสตร์ เล่ม เดือน ก.ย.2564
  • https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bangkokanchor