⇧ บุคคลในราชนาวีไทย⇧ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2511
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2511
(นักเรียนนายเรือรุ่น 66, เตรียมทหารรุ่น 9)
อ้างอิง
  • http://www.rtna.ac.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide