⇧ บุคคลในราชนาวีไทย⇧ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525
(นักเรียนนายเรือรุ่น 80, เตรียมทหารรุ่น 23)
อ้างอิง
  • http://www.rtna.ac.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide