⇧ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ
การอวยพรระหว่างเรือ

เรือรบทุกลำไม่ว่าจะเป็นชาติเดียวกันหรือต่างชาติ เมื่อได้มาจอดร่วมอ่าวกันหรือผ่านกันในทะเล และทราบว่าจะต้องจากไปไกลหรือนานวัน ฝ่ายอยู่จะต้องชักธงหรือส่งวิทยุอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ฝ่ายจากไปจะต้องชักธงหรือวิทยุตอบขอบใจ

อ้างอิง
  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide