⇧ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ
การไว้ทุกข์ของเรือ

ในประเพณีโบราณ การไว้ทุกข์ของเรือแสดงด้วยการปล่อยให้เรืออยู่ในสภาพที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น กระดกพรวนต่าง ๆ ขึ้นแนบเสา ปลดนบบรันออก ปล่อยให้หางเชือกห้อยเสาใหญ่ล้มไปทางกราบขวา เสาหัวล้มไปทางกราบซ้าย ทำการยิงปืนทุก 15 นาที ตั้งแต่ 0800 - ดวงอาทิตย์ตก และชักธงท้ายครึ่งเสา ในปัจจุบันคงเหลือเพียงชักธงครึ่งเสาเป็นประเพณีสากลของโลก รวมทั้งเรือสินค้าด้วย

อ้างอิง
  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide