⇧ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ
ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ

แม้เรือจะเป็นที่คับแคบก็ตาม การเดินไปมาบนดาดฟ้าเรือก็จะต้องมีระเบียบแบบแผนประเพณี ในราชนาวีอังกฤษตามปกติบนดาดฟ้าใหญ่ทางกราบขวานั้นต้องสงวนไว้เป็นทางเดินของผู้บังคับการเรือ ขณะเมื่อผู้บังคับการเรืออยู่ที่ดาดฟ้านี้ผู้อื่นจะใช้เป็นทางเดินไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตก่อน นายทหารจะเดินทางกราบไหนก็ได้ทั้งสอบกราบ แต่ทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะเดินทางกราบขวาไม่ได้ ตามปกติต้องเดินทางกราบซ้ายเว้นแต่เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ที่นั้น ๆ หรือมีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ในการปฏิบัติการรบ หรือฝึกหัดศึกษา

อ้างอิง
  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide