⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือได้เริ่มสำรวจแผนที่ทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 แต่เนื่องจากขาดพาหนะที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการสำรวจโดยเฉพาะ ทำให้การสำรวจในช่วงแรกๆ มีข้อขัดข้องในการดำเนินการอยู่บ้าง กรมอุทกศาสตร์ได้ใช้ความพยายามในการจัดหาเรือสำรวจแผนที่ตลอดมา จนกระทั่งประมาณเดือน ต.ค. 2497 บริษัท ซี เมลเซอร์ (C.Melcher Company) ได้เสนอสร้างเรือสำรวจแผนที่ขนาด 800 ตัน พร้อมด้วยอุปกรณ์ทัยสมัยต่อกองทัพเรือในราคา 1,265,000 เหรียญสหรัฐ กองทัพเรือเห็นความจำเป็นของกรมอุทกศาสตร์ ที่ควรมีเรือสำรวจแผนที่ จึงได้รายงานขออนุมัติซื้อไปยังกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีโดยลำดับ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในที่สุด คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติเมื่อ 5 ส.ค.2499 ให้กองทัพเรือจัดหาเรือสำรวจแผนที่ตามที่ได้เสนอมา เมื่อปี พ.ศ.2500 กองทัพเรือจึงได้ทำสัญญาสั่งต่อเรือสำรวจแผนที่กับบริษัท ซี เมลเซอร์ ซึ่งดำเนินการออกแบบ และสร้างโดย บริษัทอู่ต่อเรือ ลือเซ่น (FR.Luersen) เมืองเบรเมน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 811
  • วางกระดูกงู 27 ก.ย. 2503
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 7 ธ.ค. 2503
  • ขึ้นระวางประจำการ 30 พ.ค. 2504
  • ผู้สร้าง บริษัท อู่ต่อเรือ ลือเซ่น (FR.Luersen)สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 69.85 เมตร
  • ความกว้าง 10.50 เมตร
  • กินน้ำลึก 3.00 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 13 นอต
  • ระวางขับน้ำ 966 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 10,000 ไมล์ ที่ 10 นอต
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 40 มม. จำนวน 2 กระบอก
  • ปืนกล 20 มม. จำนวน 1 กระบอก
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง
 • ระบบสนับสนุนอื่นๆ
  • เรดาร์เดินเรือ
  • ระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อน 4 เครื่อง
  • เรือยนต์สำรวจ ติดตั้งเครื่องหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อน จำนวน 4 ลำ

แหล่งอ้างอิง

 • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ